Kiedy jest Ci smutno, kiedy czujesz, że wszyscy Cię opuścili, pomyśl o Kimś, kto Ciebie naprawdę kocha... Cały świat się odwrócił od Ciebie, ale On JEST!!! On nie odchodzi, kiedy grymasisz. Cały czas czeka, byś coś szepnął Jemu. Czeka, bo naprawde Ciebie kocha. Kocha miłością wieczną, nie zmienia swojej decyzji. Nie tak jak Twoi znajomi, odrwacają się gdy masz problemy, gdy Ci trudno w życiu. On Jest, On trwa. Idzie obok Ciebie... Powiedz Jemu, te kilka słów...Witaj mój Panie...Powiedz i nie bój się...
W każdej chwili swego życia, powiedz mu to...
Odwagi!!!


MODLITWY RÓŻNE

Modlitwa o łaski
za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II

Osobiste poświęcenie się Sercu Pana Jezusa
Akt Osobistego Poświęcenia się
Najśw. Sercu Jezusowemu
(wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)

Modlitwa o dobry humor
Modlitwa przed krucyfiksem
Modlitwa żołnierza
Modlitwa o nawrócenie przeciwników życia
Modlitwa franciszkańska
Moja modlitwa...
Modlitwa studenta
Modlitwa maturzysty
Modlitwa japońskiego współpracownika Matki Teresy z Kalkuty
Modlitwa przebaczenia
Modlitwa przed modlitwą...
Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Modlitwa sługi
Modlitwa celnika
Modlitwa o zrozumienie krzyża
Modlitwa
Modlitwa poranna
Modlitwa poranna
Modlitwa w każdej potrzebie
Modlitwa za rodziców
Uwielbienie Najwyższego
Drogi jesteś w moich oczach...
I Bóg powiedział nie...
Panie, Boże mój... (św. Augustyn)
Chcę Ci dziś mówić o mojej modlitwie, Panie...
I znowu jest adwent w Twoim Kościele, Boże...
Panie! Daj nam oczy...
Panie Jezu, niech poznam siebie...(św. Augustyn)
Pieśń słoneczna (św. Franciszek z Asyżu)
O, Miłosierdzia! (św. Faustyna Kowalska)
Przyjdź, Panie przyjdź! (Św. Jan Eudes)
Wyznanie miłości (Św. Franciszek Ksawery)
Cześć Ci oddaję.
Wierzę...
Kocham Cię Boże!
Codzienny rachunek sumienia
Hymn do radości!
Wyznanie, że JEZUS JEST PANEM!!!
Adwentowa refleksja
Pokaż nam Boże
Panie, bądź dzisiaj z nami
Niech Boża moc
Dobre Serce
Pomóż mi Panie
Venite ad Me omnes
Uwielbienie Trójcy Świętej
Jak Ci nie ufać?
Rachunek sumienia internauty 2005
Modlitwa
Antyfona do Serca Jezusowego
Radować się Twoją radością
Kocham Cię
O Jezu, dopomóż mi!
Wyzwól mnie Panie
Prośba
Dziękuję
Rozważania Drogi Krzyżowej
Modlitwa kaktusa
Modlitwa przed egzaminem
Modlitwa przed spoczynkiem


MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa Irlandzka do Ducha Świętego
Duchu Święty pomóż mi powiedzieć...
Przyjdź Duchu Święty...
Stajemy wobec Ciebie, Duchu Święty...


MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu
Za zmarłego w rocznicę śmierci
Akty strzeliste za zmarłych
Koronka za zmarłych
Litania za zmarłych
Modlitwa o dobrą śmierć

LITANIE

Litania pokory
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Litania do Świętego Judy Tadeusza
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy
Litania dziękczynna
Litania Dominikańska do odmawiania we wszelkich utrapieniach
Litania kochających Jezusa
Litania o pragnienie nieba
Litania o zbawienie od głupoty
Litania o nawrócenie grzeszników
Litania Loretańska
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej
Litania do Królowej Aniołów


MODLITWY NARZECZONYCH

Modlitwa narzeczonych
Modlitwa za moją przyszłą żonę...
Modlitwa za mojego przyszłego męża...
Modlitwa przed ślubem
Modlitwa o cnotę czystości


MODLITWY MAŁŻONKÓW

Panie kochamy Cię...
Modlitwa przed dialogiem małżeńskim
Bądź błogosławiony nasz Panie...
Modlitwa rodziców do Matki Bożej
Modlitwa za syna
Modlitwa w obronie życia poczętego
Modlitwa za wstawiennictwem
św. Joanny Beretta Molla

Modlitwa po ślubie
Modlitwa matki oczekującej potomstwa
Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa małżonków
Akt ofiarowania się całej rodziny
Matce Bożej Różańcowej

Modlitwa małżonków za siebie
Modlitwa matki, ojca za dzieci


MODLITWY DO MATKI BOŻEJ

Kochać Cię Matko...
Przyszłam do Ciebie...
Modlitwa do Matki Bożej
Jak Cię wielbić?
Modlitwa do Maryi (Bracia z Taize)
Maryjo!
Marzenie
Ucz mnie Matko moja...
Maryjo!
...O Maryjo, moja umiłowana
Orędowniczko nasza...
- Modlitwa Sługi Bożego Jana Pawła II

Miesiąc maj


MODLITWY PRZED I PO MSZY ŚWIĘTEJ

Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI
Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa Eucharystyczna z Nauki Dwunastu Apostołów
Wzbudzenie intencji
Modlitwa św. Ambrożego
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu