Modlitwa za mojego przyszłego męża... Boże Ojcze! Postawiłeś na mej drodze
mężczyznę, któremu oddałam moje serce
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad moim Ukochanym. Broń go
od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie
osiągnął swoją życiową dojrzałość.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności,
lecz przełamywał je w imię Twoje.
Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem,
którego będzie głową.
Uformuj w nim postawę ojcowską,
żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych,
żeby nie szukał siebie,
ale opiekował się tymi, których mu powierzysz.
Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty
opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia.
Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie
Święty Józefie, Patronie mężczyzn!
Broń mego Umiłowanego od pokus fałszywej męskości.
Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało
służbie prawdziwej miłości.
Naucz go kochać miłością czerpaną od Ciebie.
Chroń go od alkoholizmu. Spraw,
bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym,
któremu powierzam mój los.
Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty
będzie jego opiekunem.
Niech będzie mu ze mną dobrze.
Spraw, aby mi był wierny,
żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń.
Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.
Amen.


www.milosciodpowiedzialnosc.prv.pl