Litania o nawrócenie grzeszników O, Panie Jezu Chryste, któryś wśród najokropniejszych mąk na krzyżu modlił się za nieprzyjaciół do Ojca swego mówiąc: Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią; oto my tę samą modlitwę do Ciebie zanosimy za nieszczęśliwych grzeszników, wołając z głębi zbolałego i smutkiem nieustannym przepełnionego serca:

Jezu odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
Jezu, któryś ich stworzył na obraz i podobieństwo Swoje
I pragniesz, aby doszli do poznania prawdy
Jezu, który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i żył, odpuść im...
Jezu, który potęgę Swa przebaczeniem
i zmiłowaniem najbardziej okazujesz, odpuść im…
Jezu, mądrości Ojca niezgłębiona, która znajduje
sposób skruszenia serc najzatwardzialszych, odpuść im...
Jezu, który znasz utworzenie nasze, i żeśmy
proch i jako trawa dni nasze i jako
kwiat polny co przekwita, odpuść im...
Jezu, który nie będziesz pokazywał potęgi
nad listkiem, którym wiatr powiewa, odpuść im..
Jezu, nieskończenie lepszy od Józefa Patriarchy,
który swym braciom przebaczył, odpuść im.
Jezu, któryś dla nas i dla naszego zbawienia
stał się człowiekiem i przyjął postać grzesznika odpuść im...
Jezu, któryś przeszedł przez świat czyniąc dobrze,
Jezu, któryś nadłamanej trzciny nie dołamał,
Jezu, któryś nam nakazał odpuszczać naszym winowajcom,
Jezu, któryś płakał nad zatratą Jerozolimy,
Jezu, któryś wskrzesił młodzieńca z Naim i oddał go matce,
Jezu, któryś na lzy Marty i Marii ich brata
Łazarza do życia powołał,
Jezu, któryś rzekł powietrzem ruszonemu:
odpuszczają się tobie grzechy twoje,
Jezu, któryś wszedł w dom Zacheusza celnika
i powiedział, iż się zbawienie stało domowi jego,
Jezu, któryś Mateusza celnika na apostoła powołał,
Jezu, któryś jawnogrzesznicy rzekł: i ja cię nie potępiam,
Jezu, któryś nie przyszedł sądzić, lecz aby świat
był zbawiony przez Ciebie.
Jezu, któryś zwany był przyjacielem grzeszników.
gdyż z nimi jadłeś i piłeś i chętnie przebywałeś,
Jezu, któryś powiedział :nie przyszedłem wzywać
sprawiedliwych, ale grzeszników,
Jezu, któryś powiedział: nie potrzebują lekarza
zdrowi, ale źle się mający,
Jezu, któryś Magdalenie wiele odpuścił,
bo Cię wiele umiłowała,
Jezu, któryś uczniom swoim, chcącym prosić
o ogień z nieba na samarytan, rzekł;
nie wiecie czyjego ducha jesteście,
Jezu, Jezu, cos czarty z ludzi opętanych wypędzał
Jezu, coś syna marnotrawnego do swej łaski przyjął
i rzuciwszy się mu na szyja ucałowałeś go,
Jezu, coś synowi marnotrawnemu kazał dąć
pierwsza szatę i włożyłeś mu pierścień na palec,
bo tak radowałeś się z nawrócenia jego,
Jezu, któryś 99 owieczek zostawił, by jedną straconą
odszukać, a znalazłszy wziąłeś na ramiona i zaniosłeś
do swej owczarni
Jezu, który znalazłszy droga perle, cena
wszystkiej Krwi Twojej odkupiłeś,
Jezu, który nad jedną duszą pokutującą więcej się
radujesz z Aniołami niż nad 99 sprawiedliwymi,
którzy nie potrzebują pokuty,
Jezu, któryś miłosierdziem wzruszony, dwakroć nakarmiłeś
wielką rzeszę głodnych, leczyłeś choroby
i łzy płaczącym ocierałeś,
Jezu, któryś dla zbawienia naszego życie swe jak dobry
pasterz za owieczki swoje położył,
Jezu, któryś łotrowi pokutującemu rzekł;
dziś ze Mną będziesz w raju,
Jezu, któryś nam Maryje za Matkę i ucieczkę
grzeszników pozostawił
Jezu, któryś na haniebnym drzewie krzyża za nas umarł,
Jezu, któryś nas nie zlotem ani srebrem, ale
najdroższą Krwią Swoją odkupił,
Jezu, któryś nam Swe Serce najsłodsze
jako źródło łaski i miłosierdzia otworzył,
Jezu, któryś Piotrowi grzesznemu nie tylko przebaczył,
aleś go nawet swym namiestnikiem na ziemi uczynił,
Jezu, któryś Pawła najzatcięższego wroga uczynił
wybranym naczyniem swej chwały,
Jezu, który z największych grzeszników czynisz
największych świętych,
Jezu, który z kamienia uczynić możesz synów Abrahamowych,
Jezu, którego myśli jak niebo od ziemi
oddalone są od myśli ludzkich,
Jezu, któryś nam rozkazał modlić się za drugich
aby byli zbawieni,
Jezu któryś rzekł; proście, a będzie wam dane,
szukajcie a znajdziecie; wierzcie, a stanie się wam,
O, Jezu Baranku Boży który gładzisz grzechy świata
przepuść nam Panie!
O, Jezu Baranku Boży, który gładzisz grzech świata
wysłuchaj nas Panie!
O, Jezu Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami!


odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!


odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!


odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!Autor nieznany


(Tę modiltwę przysłała Krystyna z Izraela