O Jezu, dopomóż mi! W każdej potrzebie, niech spieszę do Ciebie
Z pokorą mówiąc: o Jezu, dopomóż mi!
We wszystkich moich zwątpieniach,
Pokusach i cierpieniach.
Jezu, dopomóż mi!
W godzinach samotności, w opuszczeniu,
W kłopotach i niepowodzeniach,
Jezu, dopomóż mi!
W smutku i, w słabości, w zniecierpliwieniu,
I zgryzotach sumienia,
Jezu dopomóż mi!
Gdy inni mnie porzucą i jedynie Twa łaska
Pomóc mi może,
O, Jezu dopomóż mi!
Abym się pilnie wystrzegał nie tylko grzechu,
Ale i okazji do grzechu,
Jezu dopomóż mi!
Abym Cię zawsze gorąco kochał Tobie służył,
Jezu dopomóż mi!
Abym w Twej łasce szczęśliwie umarł
I z Tobą w niebie mógł się radować,
Jezu dopomóż mi!


Ks. Stedman


Krystyna z Izraela