--> Radować się Twoją radością Radować się Twoją radością Panie, proszę Cię, daj,
bym Cię poznał, miłował i radował się Tobą.
A ponieważ w tym życiu nie mogę doznać tego w pełni,
to niech przynajmniej poznanie i miłość,
które mam od Ciebie, wzrastają na tym świecie tak,
żeby moja radość była na drugim świecie
całkowita i pełna.
Niech tutaj otrzymuję ją w nadziei,
a tam, w niebie, w pełni rzeczywistości.
Ty żądasz od nas, Panie, żebyśmy Cię prosili
0 radość pełną i całkowitą.
Ty sam powiedziałeś, że otrzymamy to,
co nam obiecałeś: tę naszą radość całkowitą.
Tego pragnie moja dusza
1 do tego tęskni moje ciało tak długo,
jak długo cierpi daleko
od radosnego łona mojego Boga.


Św. Bonawentura


www.wiktor.alleluja.pl