Modlitwa Jezu prosimy Cię o nieustanne trwanie w Kościele, tego największego z cudów, cudu nawracania się grzeszników i życia Twoich wiernych wyznawców w świętości i miłości potwierdzonej czynami. Powiedziałeś "po tym poznają was, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim". Spraw Panie, aby za naszym zbieraniem się w kościele tu i na całym świecie, szła nasza przemiana.
Niech idzie ona w ślad za naukami głoszonymi i słuchanymi, za przyjmowaniem przez nas Świętych Sakramentów Twoich.
Objawiaj się Panie prze działanie Twojego Ducha Prawdy i Miłości.
Daj nam poznać, czego od nas oczekujesz, czego żądasz i jak mamy wypełnić
Twoja Świętą Wolę.
Przyjdź Panie Jezu przyjdź.


Ks. Jan Zieja


Krystyna z Izraela