Uwielbienie Trójcy Świętej O, Trójco Święta i Wiekuista!
Wielbie Cię i wysławiam
w Tobie samej i w Twoich dziełach,
w jedności Twojej Istoty,
w równości Twoich Osób,
w głębinie Twojej Wiedzy,
w bezmiarze Twojej Mądrości,
w rozpiętości Twojej Opatrzności,
w pięknie Twoich Tajemnic,
w dziele Twoich Dzieł,
którymi są Bóg Człowiek
i Maryja Dziewica Matka Boga.
Błogosławię Cię Panie,
we wszystkich Twoich stworzeniach.
Błogosławię Cię Panie
w całej przyrodzie, którą głosi
Twoją chwale, Twoją wielkość
i Twoje Imię.
O, umiłowana Trójco Święta
Ojcze, Synu i Duchu Święty!
W zdumieniu i w zachwycie
Twego światła, podziwiam
Twoje niewymowne Dzieła.
O, błogosławiona Trójco
Ty jesteś Wieczystym Ogniskiem
Światła i miłości, którego
żar nigdy nie gaśnie.
Jesteś Ogniem, którego płomienie
ogarniają wszystko,
Jesteś światłością
ponad wszelkie światło.
Jesteś Dobrem najwyższym i
nieskończonym Pięknem.
Jesteś Pokojem i odpoczynkiem dusz.
Jesteś Miłością nieznużenie,
Podziwiam wspaniały objaw
Twej nieskończonej mądrości...
Nasz slaby ludzki umysł
pozostawiony sobie samemu
nigdy nie mógłby marzyć
o takim Odkupieniu.
Nasze małe ludzkie serca,
nigdy nie mogłyby i nie śmiałyby
wierzyć w taka Miłość.
Aby wyrazić Ci dzięki, łączę się
ze Wszystkimi Świętymi,
z Aniołami, a przede wszystkim
z Maryją, tak droga i czuła Matka.
Oni widzą i rozumieją to
co my możemy tylko wyjąkać.
Tobie mój Jezu moje gorące dzięki,
cała moja wdzięczność i miłość,
Za Twa Boska Eucharystię -
Ośrodek całej nadprzyrodzonej
ekonomii, do którego wszystko zmierza
i z której rozlewa się w nadmiarze Zycie
życie, nieustannie odnawiane.
Dzięki Tobie Dziewico Maryjo,
której nieodzowne " Fiat"
zjednało nam te wzniosłe rzeczywistości.Marta Rubin


Dziękuję Ci Krysiu za nadesłanie tej modlitwy