Dobre Serce Dobre serce Kiedy do Twego Serca, z żalem spłynie skarga,
A w duszy pełnej smutku głuchy żal się zbiera,
kiedy życiem człowieka wiatr szarpie i targa,
Niech Twoje dobre Serce, nasze serce wspiera.

Każdy człowiek, o Panie, jest ułomnym stworem
I w życiu pełnym pokus łatwo się potyka
A choć Twoje mieszkanie stoi mu otworem
Grzech mu z reki klucz wytrąca - drzwi zamyka.

Niechaj Twe Serce, które morzem jest miłości
Szuka sumień skruszonych w modlitewnej treści
A widząc żal i skruchę z nieba wysokości
Imiona ich na liście zbawionych umieści.


Mieczysław Kierko


Dziękuję Ci Krysiu za nadesłanie tej modlitwy