Pokaż nam Boże Boże pokaż nam
jak ogromny jest
stworzony przez Ciebie świat,
jak bogate i barwne jest nasze życie.

Wyprowadź nas z naszych granic,
abyśmy porzucili
przyzwyczajenia i strach,
byśmy na nowo odkryli siebie
i odnaleźli nowe spojrzenie
na życie.

Pozwól nam doświadczyć tego,
co niezmienne -
Twojej wierności,
która towarzyszy nam,
gdziekolwiek jesteśmy
i cokolwiek się dzieje.

Spraw Boże,
abyśmy pozostawali zawsze
w Twojej bliskości:
w zgodzie z samym sobą,
z ludźmi i z Tobą.


Autor nieznany


Dziękuję Ci Krysiu za nadesłanie tej modlitwy