Modlitwa sługi Otom ja Panie
Oto ciało moje,
Moja dusza,
Moje serce
Uczyń mnie
Narzędziem
Twej służby.
Chcę trwać
Przy Tobie,
Stanąć przed
Tobą tu, jak Ty
Tu stoisz
Przede mną.
Trwać przy Tobie
Nieskończona
Obecności...


(z książki pt. "Służę Panu")