Litania o pragnienie nieba Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Boże, źródło wiecznej szczęśliwości, do Ciebie wzdychamy.
Boże, któryś jesteś naszym ostatecznym celem i końcem,
Boże, do którego zmierzają wszystkie nasze pragnienia i postanowienia,
Boże, nasze najwyższe i jedynie prawdziwe dobro,
Boże, nasze jedyne i prawdziwe wesele,
Boże, jedyne i prawdziwe uspokojenie serc n