Litania Dominikańska do odmawiania we wszelkich utrapieniach PANNO, usłysz nas.
PANNO, wysłuchaj nas.
OJCA z niebios oblubienico uwielbiona.
SYNA BOŻEGO Matko błogosławiona.
DUCHA ŚWIĘTEGO mocą zapłodniona.
TRÓJCY ŚWIĘTEJ siedzibo niesplamiona, zmiłuj się nad nami.
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patryarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona,
Przez Dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryo, przez Anioła pozdrowiona,
ŚWIĘTA MARYO
Manno słodkości
Płomieniu miłości
Gałązko wonności
Władczyni godności
Obrończyni naszej słabości - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna
Aniołów radości bezmowna - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłością płodna - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładząca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Najśliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych praw utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjaźni połączenie - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Miłosierdzia naczynie
Pogodo co nie przeminie
Łaskiś pełna Twe imię
Wśród niewiast świecąca jedynie
Proś niech nas kara ominie - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Piersi Pana i Boga
Wysoka służebnico
Sybillińska dziewico
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłości świeco - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Matko Boża, Maryo, lekarstwo duszy, zdrowaś
Skłoń ku nam uszy, Maryo, a usłysz nasze słowa
Tyś królową, Maryo, rządź nami, prowadź
Oświecaj nas, Maryo, lampo purpurowa
Zapalaj nas, Maryo, gwiazdo porankowa - zmiłuj się nad nami.
ŚWIĘTA MARYO
Bądź nam łaskawa, Maryo najlitośniejsza
Bądź łaskawa, Maryo, Najłagodniejsza - zmiłuj się nad nami.
Przez święty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia,
Przez święty ślub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza,
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła,
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła,
Przez radość Twoją, gdyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była,
Przez święte Ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory,
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem Swym Błogosławionym przebywała,
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała,
Przez święty dzień Sobotni, kiedyś wiarę zachowała,
MY GRZESZNI Ciebie, Maryo, prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś kościół twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziłaCiebie prosimy,
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie,
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości,
Aby przez wieki trwała w mocy nasza reguła,
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie,
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych,
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać,
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała,
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego,
Córko Boga Maryo, wejrzyj na nas
Córko Joachima, Maryo, kochaj nas
Córko Anny, Maryo, przyjmij nas
Owieczko Boża, Tyś nadziei brama, przenieś nas do Syna, Maryo
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim, co czas wygnania przeżyją.
Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach należy do starożytnych litanii dominikańskich, sięgających początkami XII wieku; na długo jeszcze przed powstaniem Litanii Loretańskiej (1578 r.). Skuteczność tych litanii, odmawianych w trudnych chwilach zakonu, zwłaszcza za Innocentego IV, sprawiła jak podaje stara tradycja że kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne. A w przysłowie weszło powiedzenie: "litaniis ordinis" praedicatorium libera nos, Domine (od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw nas, Panie). Nie udało się ustalić bliżej pochodzenia zamieszczonej tutaj litanii. Może to mniej dla nas ważne. Do dziś bowiem wzrusza teologiczna mądrość i piękno poezji o barokowej kunsztowności, przekazane w pełnym pietyzmu dla tych wartości przekładzie Anny Kamieńskiej. Maria, uboga sługa Bóstwa, jest tutaj nie tylko pośredniczką między Bogiem a ludźmi, ale jednocześnie zwornikiem łączącym ludzi między sobą. Obecna w każdej przyjaźni, w każdej wzajemnej miłości, w każdej ludzkiej sprawie. Tak ją ukazują pełne uroku i głębokiej myśli metafory. Publikujemy ten klejnot literatury maryjnej z nadzieją, że tak jak dla poprzednich pokoleń będzie on natchnieniem i dla naszej modlitwy.
tłum. Anna Kamieńskawww.e-wangelizacja.waw.net.pl