Litania dziękczynna Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Który użyłeś Swej wszechmocy, mądrości i dobroci na moje dobro, zmiłuj się nad nami.
Który udzielasz mi w każdej chwili coraz to nowych dobrodziejstw,
Który nie odmawiasz mi Twojej pomocy wtedy nawet, gdy Cię obrażam,
Żeś mnie stworzył na Swój obraz, dziękuję Ci, o Boże.
Żeś mnie stworzył do nadprzyrodzonego życia,
Żeś mi dał duszę nieśmiertelną,
Że ją uczyniłeś zdolną do poznania, kochania Ciebie i posiadania na wieki,
Żeś mnie obdarzył zdrowiem ciała,
Żeś mi przeznaczył Anioła ku mojej obronie,
Że mnie po dziś dzień po ojcowsku żywisz i zachowujesz,
Żeś mnie wybawił przez mękę Twego Syna z niewoli piekielnej,
Żeś mnie powołał do prawdziwego Kościoła katolickiego,
Żeś ustanowił siedem sakramentów świętych dla mojego zbawienia,
Żeś mnie po tylu popełnionych grzechach nie odrzucił od siebie i nie potępił,
Żeś mnie zachował od nieszczęść ciała i duszy,
Żeś błogosławił uczynki moje i prace,
Za wszystkie przyrodzone i nadprzyrodzone dary,
Za wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne utrapienia,
Za wszystkie upominania ojcowskie i kary,
Za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których nawet po dziś dzień nie poznawałem,
Za wszystkie dobrodziejstwa, których dotąd nie umiem ocenić,
Za wszystkie dary i dobrodziejstwa, których niestety na złe użyłem,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, których wszystkim Aniołom i Świętym użyczyłeś,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi ludzi i wszelkie stworzenia obdarzyłeś,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał i oddawać będzie Kościół na ziemi,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci uczynił i czynić będzie na wieki Kościół triumfujący w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wystuchaj nar, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami, Jezu.
Ojcze nasz..
Módlmy się:
O Boże, który mnie najniegodniejszemu zechciałeś okazać Twoją szczodrość, proszę Cię przez najlitościwszą Twoją dobroć, dodaj do tylu łask i dobrodziejstw jeszcze i tę, abym je zawsze dobrze poznawał, oceniał oraz ich używał na Twoją chwałę, na moje zbawienie i na pożytek bliźnich. Abym stał się godnym dojść tam, gdzie ze Świętymi Twoimi mógłbym chwalić Twoją nieskończoną szczodrość. Przez Chrystusa, Pana naszego;
Amen.


www.e-wangelizacja.waw.net.pl