Hymn do radości! Radość jest modlitwą,
radość jest siłą,
radość jest miłością.
Bóg kocha tego, kto oddaje z radością.
Najlepszym sposobem wyrażenia naszej wdzięczności
wobec Boga i wobec ludzi
jest przyjmowanie wszystkiego z radością.
Nie pozwólcie nigdy, by zatopiła was troska tak,
by z tego powodu zapominać o radości Chrystusa zmartwychwstałego.
Wszyscy pragniemy nieba,
gdzie znajduje się Bóg,
nie mamy jednak możliwości znalezienia się
od razu w niebie:
wystarczy być szczęśliwym z Nim w chwili obecnej.
Być jednak z Nim szczęśliwym teraz
oznacza:
kochać, jak On kocha,
pomagać, jak On pomaga,
dawać, jak On daje,
zbawiać, jak On zbawia,
być z Nim dwadzieścia cztery godziny na dobę,
dotykać Go w Jego przebraniu nędzy,
w ubogich i w tych, co cierpią.
Serce radosne jest zwyczajnym skutkiem
serca płonącego miłością.
Darem Ducha Świętego jest
uczestnictwo w radości Jezusa
żyjącego w duszy.
Strzeżmy w naszych sercach
radości miłowania Boga
i dzielmy się tą radością,
kochając się wzajemnie,
jak On kocha każdego z nas.
Niech Bóg nam błogosławi.Amen.


MATKA TERESA z Kalkuty


Modlitwa pochodzi ze strony www.e-wangelizacja.waw.net.pl