Osobiste poświęcenie się Sercu Pana Jezusa Sam O Jezu, Boże mój, Królu mój i najlepszy mój Panie.
Chcę oddać hołd, na jaki tylko zdobyć się mogę,
Twemu Najświętszemu a nas tak gorąco miłującemu Sercu.
Poświęcam temuż Boskiemu Sercu wszystko, co mam i czym jestem:
ciało moje, duszę moją, pamięć moją, wolę i wolność moją, wszystkie uczucia moje,
cierpienia moje i boleści wszystkie,
oraz wszystkie moje dobre uczynki i teraźniejsze i przyszłe zasługi.
Ofiaruje Twemu Najświętszemu Sercu całego siebie,
by wynagrodzić Majestatowi Twemu który złość ludzka znieważa;
pragnę często łączyć się z Twoim Sercem w Sakramencie Miłości,
by wynagradzać za bluźnierstwa i świętokradztwa popełniane przez bezbożnych ludzi.
Będę w codziennym swoim postępowaniu naśladował cnoty Serca Twojego,
by życiem stwierdzić żeś Ty moim Panem i Królem i Ojcem.
Ty, który znasz tajniki naszych serc i słabość naszej woli,
udziel mi łaski,
abym wytrwał w dobrem i codziennym swoim życiem dawał dowód mego poświęcenia się Tobie
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.

* * * * *

Panie Jezu Chryste,
Zbawicielu mój najdroższy,
oddaję Twemu Sercu samego siebie:
moje serce, rozum, wolę i wszystko, co posiadam.
Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej pociechy.
Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia moich obowiązków.
Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję.
Niech stanie się dla mnie ratunkiem w każdej chwili mojego życia.
Wszystkie moje radości, cierpienia i wysiłki całego życia
ofiaruję na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i zbawienia mojej duszy.
Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.