Marzenie  Chciałbym mieć milion serc, by kochać Cię wszystkimi,
Chciałbym mieć milion ust, by Cię uwielbiać nimi.
Chciałbym mieć milion piór, by użyć je dla Twej chwały,
Chciałbym mieć cały świat, by oddać Ci go cały.
Przyjmij choć chęci me Matuchno ma łaskawie
I daj do końca dni, służyć Twej czci i sławie.


Autor nieznany