Maryjo!  Na ołtarzach naszych świątyń, mamy dziś
ten sam "Chleb Życia", który
w Noc Narodzenia złożony był
W Twe Matczyne ręce.
Niestety, jakże obojętnie
przechodzimy obok tego Skarbu...
Pustoszejące kościoły,
zatrzaśnięte na głucho uszy i serca,
a jeżeli gdzieś jeszcze jakieś głody,
to nie te, które zaspakaja
Dar "domu chleba"....

Obudź nas Maryjo z letargu!
Wstrząśnij sercami!
I Jezusa Błogosławiony Owoc
Twojego łona, ukaz nam
ludziom sytym i
zaprzedanym doczesności
nie, dopiero kiedyś,
ale już dziś, teraz
kiedy On jest nam
najbardziej potrzebny,
ukaż Maryjo dziś, teraz.
Amen


O. Stanisław Podgórski