Modlitwa do Maryi (Braci z Taize)  O, Boże któryś chciał, aby Dziewica Maryja stała się figurą Kościoła; Ona przyjęła Chrystusa i dała Go światu. Ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy mogli być widzialnie zjednoczeni w jednym ciele i ukazali Chrystusa ludziom, którzy nie mogą uwierzyć. Zjednocz nas w sposób widzialny, abyśmy razem z Dziewica Maryją i Wszystkimi Świętymi Świadkami Chrystusa, mogli odnaleźć, naszą radość w Tobie nasz Zbawicielu.
Amen