Jak Cię wielbić?  Jak Cię wielbić Maryjo,
Nad wszystkie kwiaty piękniejsza?
Jak Cię wielbić Dziewico,
Nad wszystkie najczyściejsza...
Jak Cię wielbić Królowo,
Nad wszystkie najmożniejsza.
Jak Cię miłować Matko,
Nad wszystkie najofiarniejsza.

Tyś Cudem Bożej Miłości,
Tchnieniem Rajskiego ogrodu,
Jutrzenko jaśniejąca
Od Wschodu do Zachodu!..

Patrzę z zachwytem na Ciebie:
O, Ty najsubtelniejsza
Z radości uciszona
Matko! Najmiłosierniejsza....S.Maria Imelda
4^b3^7e^d0^c1^c1^ba^87^90^b3^7e^77^95^93^86^c7^95^7e^80^92^64^61^77^bb^c6^ba^cc^c4^bc^c5^cb^85^be^b