Modlitwa do Matki Bożej  Ave, Pełna łaski Pan jest z Tobą
Ave, radości, ktorej pragnęliśmy,
Ave, radości Kościoła (...)
Ave Kobieto jaśniejąca pięknem;
Ave, Niepokalana Matko świętości (...)
Ave, Matko nowa, która dałaś
życie nowym pokoleniom.
Ave, Łono, któreś zawierało Tego,
którego nic nie może zawrzeć.


Teodas - męczennik


Krystyna z Izraela