Cześć Ci oddaję. Pochwalony bądź, Panie mój... Cześć Ci oddaję Hostio Święta z nieba
słodki, pokorny, cichy Zbawicielu
obecny tutaj pod postacią Chleba,
znany kochany czczony od niewielu...
Cześć Ci oddaje wiary Tajemnico,
która Syn Boży wysłużył ludzkości,
Pociech niezmiernych bezdenna Krynico
Zadatku wiecznej chwały i radości
Cześć Ci oddaje Perło nad perłami,
dla której warto, wszystkie skarby strącić,
bo Ty potrafisz swoimi dobrami
wszystkie umysły i serca wzbogacić..
Cześć Ci oddaje Życie mego życia,
Duszo mej duszy mój Raju na ziemi,
który ze swego ołtarza Ukrycia,
siejesz łask zdroje miedzy dziećmi swymi.
Cześć Ci oddaje "nieznajomy" Boże
do serc oziębłych próżno kołaczący...
Niech mnie Twa łaska skruszy i wspomoże
Bym w służbie Twojej zawsze był gorący... Amen


(Autor nieznany)


Krysiu dziękuję Ci za tę piękną modlitwę