Przyjdź Panie przyjdź! Przyjdź Panie Jezu, przyjdź do mnie... Przyjdź Panie Jezu, przyjdź do mnie
żeby żyć i królować we mnie w całej pełni,
żeby wykonać zamiary Twojej dobroci
i dopełnić dzieła Twojej łaski.
Przyjdź do mnie żeby zniszczyć to,
co się Tobie nie podoba,
a dokonać tego, czego Ty sam pragniesz.

Przyjdź w świętości Twego Ducha,
żeby mnie zjednoczyć całkowicie z Tobą.
Przyjdź w czystości Twoich dróg,
aby za wszelka cenę i bez oszczędzania mnie
dokonać we mnie wszystkich zamiarów
Twojej czystej miłości.


Św. Jan Eudes