Moja modlitwa Pochwalony bądź, Panie mój... Miłosierny Jezu, pragnę modlić się szczerze,
   proszę o dar modlitwy, a także pozwól zwracać się z moimi prośbami do Ciebie.
      Jestem maleńką kropelką na oceanie Twego Miłosierdzia Panie mój...
            Pozwól mim Jezu zanurzyć sie w bezmiarze Twojego Miłosierdzia,
   Pozwól memu sercu i mej duszy oczyścić się pod wodospadem tryskających łask Bożych,
      które napełniają moje serce spragnione Twej miłości Panie mój.
         Pozwól mi wielbić Ciebie,bo moja miłość jest tak wielka,
            że tego oprócz Ciebie nikt nie wie...
   W mym sercu zamieszkałaś i pragnę całkowicie należeć do Ciebie.
      Najświętrze Serce Pana Jezusa,
         Najświętrze Miłosierdzie Boże,
            Miłosierny Jezu oprócz Ciebie nie ma dla mnie innej miłości, ponieważ całkowicie oddałam się Tobie.
   Powierzyłam swoje życie Tobie o Panie mój,
      a Ty ukazujesz mi swe święte oblicze podczas gorącej i szczerej modlitwy.
         Jakże uwielbiam Ciebie Jezuniu ukochany.
            Jakże mam dziękować Ci za obfitośc łask, jakimi mnie obdarzasz...
   Jak wielka jest Twoja miłość do człowieka i jak wielkie jest Twoje Miłosierdzie,
      doznajemy na codzień w każdej chwili i każdego dnia...
         Pragnę wielbić tylko Ciebie i pragnę służyć Tobie najlepiej jak umiem.
            Najlepsza służba Tobie poprzez modlitwę,jak i poprzez służenie i pomaganie
   drugiemu człowiekowi najlepiej jak potrafię, z miłością.
      Bo zasiałeś Jezu w moim sercu właśnie tę miłość,
         miłość do drugiego człowieka i nieważne kim on jest...
            Proszę, abym nigdy nie zgubiła drogi do Ciebie.
   Aby nikt, ani nic nie przeszkodził mi w wielbieniu Ciebie
      i przekazywaniu innym tego co otrzymałam jako dar...,
         a o innych nie będę wyrażać się źle, bo Ty tak chcesz.
            Wybaczam, bo Ty nam wybaczasz nasze grzechy i przewinienia wobec Ciebie i bliźniego.
   Każesz nam wybaczać przewinienia naszych nieprzyjaciół wobec nas,
      więc wybaczam wszystkim tym, którzy byli dla mnie źli,
         bo taka jest Twoja wola Panie mój.
            Dla Ciebie będę czynić wszelkie dobro najlepiej jak potrafię...
   Prowadź mnie Jezuniu swoją drogą do zbawienia.
      Modlę się do Ciebie, abyś Boże Miłosierny zesłał Ducha Świętego,
         aby zmienił oblicze ziemi i zatwardziałych dusz i
            abyś stopił w sercach lód...
   Obdarz Boże Miłosierny swym bogactwem łask wszystkich tych, którzy się do
      Ciebie uciekają...Zmieniona wersja wiersza...

Miłosierny Jezu, proszę o dar modlitwy...
Jestem maleńką kropelką
na oceanie Twego Miłosierdzia Panie mój...
Pozwól mi Jezu zanurzyć się
w bezmiarze Twojego Miłosierdzia,
Pozwól memu sercu i mej duszy oczyścić się
pod wodospadem tryskających łask Bożych ,
które napełniają moje serce,
spragnione Twej miłości Panie mój jedyny.
Pozwól mi wielbić Ciebie,
bo moja miłość jest tak wielka,
że tego oprócz Ciebie nikt nie wie...
W mym sercu zamieszkałeś i pragnę
całkowicie należeć do Ciebie.

Najświętsze Serce Pana Jezusa,
Najświętsze Miłosierdzie Boże,
Miłosierny Jezu oprócz Ciebie
nie ma dla mnie innej miłości...

Powierzyłam swoje życie Tobie o Panie mój,
a Ty ukazujesz mi swe święte oblicze
podczas gorącej i szczerej modlitwy.
Jakże uwielbiam Ciebie Jezuniu ukochany.
Jakże mam dziękować Ci za obfitość łask,
jakimi mnie obdarzasz...
Jak wielka jest Twoja miłość do człowieka
i jak wielkie jest Twoje Miłosierdzie,
doznajemy na co dzień w każdej chwili
i każdego dnia...
Pragnę wielbić tylko Ciebie i pragnę służyć Tobie
najlepiej jak umiem.
Najlepsza służba Tobie poprzez modlitwę,
jak i poprzez służenie i pomaganie drugiemu człowiekowi
najlepiej jak potrafię, z miłością.
Bo zasiałeś Jezu w moim sercu właśnie tę miłość,
miłość do drugiego człowieka
i nieważne kim on jest...
Proszę, abym nigdy nie zgubiła drogi do Ciebie.
Aby nikt, ani nic nie przeszkodził mi
w wielbieniu Ciebie i przekazywaniu innym
tego jak wielkie jest Twoje Miłosierdzie
a o innych nie będę wyrażać się źle,
bo Ty tak chcesz.
Wybaczam, bo Ty nam wybaczasz nasze grzechy
i przewinienia wobec Ciebie i bliźniego.
Każesz nam wybaczać przewinienia naszych nieprzyjaciół wobec nas,
więc wybaczam wszystkim tym,
którzy byli dla mnie źli,
bo taka jest Twoja wola Panie mój.
Dla Ciebie będę czynić wszelkie dobro
najlepiej jak potrafię...
Prowadź mnie Jezuniu swoją drogą do zbawienia.
Modlę się do Ciebie, abyś Boże Miłosierny
zesłał Ducha Świętego, aby odmienił oblicze ziemi
i zatwardziałych dusz i aby stopił w sercach lód...
Obdarz Boże Miłosierny swym bogactwem łask
wszystkich tych, którzy się do Ciebie uciekają...


Małgosia Terapeutka z Płocka