Modlitwa franciszkańska O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju

Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść

Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda

Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie

Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz

Światło, tam gdzie panuje mrok

Radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć

Nie tyle szukać miłości co kochać

Albowiem dając, otrzymujemy

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie

A umierając rodzimy się do wiecznego życia.