Modlitwa Irlandzka do Ducha Świętego  Niechaj w nas, przy nas z nami
Duch Święty zostanie
ześlij Go Chryste Panie!
skróć nasze czekanie.
Niech mieszka w duszach naszych,
niech w ciałach zagości
chroni od boleści
i od przeciwności
od piekieł i złości
od księcia ciemności.
Od grzechu co za nami
jak nieszczęście chodzi.
W swojej Świętej jasności
niech nas oswobodzi.
Amen

Modlitwa Irlandzka z XI wieku