Modlitwa matki oczekującej potomstwa Boże nasz Ojcze, racz obdarzyć moje dziecko najpiękniejszymi darami natury i łaski, aby tu na ziemi przyczyniło się do Twojej chwały, a dla nas było źródłem pociechy. Matko Najświętsza, Ty zaznałaś radości macierzyństwa, naucz mnie takiego postępowania, abym dziecku swemu nie wyrządziła żadnej krzywdy. Uproś mi cnotę cierpliwości i odwagi, abym wszystkie trudy chętnie znosiła dla dobra własnego i mojego dziecka. Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.
Amen.


www.milosciodpowiedzialnosc.prv.pl