Modlitwa przed ślubem W imię Boże.Amen.
Nasz dzisiejszy ślub - to święty Sakrament.
My sami udzielamy sobie tego Sakramentu wzajemnie w obliczu Boga,
Kościoła, krewnych i znajomych.
Sakrament małżeństwa zwiąże nas na całe życie.
Niech Bóg wszechmogący udzieli nam tej łaski, aby to, co usta nasze
będą wypowiadać, było zasadą całego naszego życia - miłość i wierność
aż do końca. Niech Bóg nas połączy, niech On będzie z nami, abyśmy Go
odtąd wspólnie chwalili i Jemu doskonale służyli - zawsze i wszędzie -
w młodych latach i w podeszłym wieku - przy zdrowiu i w chorobie - w dostatku
i w biedzie - w szczęściu i w nieszczęściu. W Tobie, Boże pokładamy naszą
ufność i nadzieję. Tyś jest Bogiem naszym. Losy nasze są w Twoich rękach.
Błogosław naszemu małżeństwu. Udziel nam Twojego pokoju, którego nam świat
dać nie może. Matko Najświętsza, Matko Jezusa i Matko nasza, niech Serce
Twoje stoi na straży serc naszych. Tobie polecamy wspólne życie nasze,
radości, troski i cierpienia nasze. Uproś nam łaskę, abyśmy po wspólnej
wędrówce doczesnej dostąpili wiekuistego wesela u Boga.
Amen.


www.milosciodpowiedzialnosc.prv.pl