Modlitwa w każdej potrzebie Do Ciebie Wszechmogący, wieczny Boże, którego miłosierdzie i dobroć są nieograniczone, ja, grzeszny przychodzę ze skruszonym sercem i dziecięcym zaufaniem i błagam Cię w pokorze: nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego. Ty mnie z niczego stworzyłeś, z miłości ku mnie swym dzieckiem uczyniłeś, odkupiłeś i uświęciłeś. Ty każdego grzesznika pokutującego przyjmujesz i grzechy mu odpuszczasz, ulituj się przeto, Ojcze miłosierny, i nade mną. Otwórz skarby Twej niewysłowionej dobroci i udziel mi w Twej szczodrobliwości... (wymień prośbę). O Panie, obróć Twe miłosierne oczy na mnie, Twoje niegodne stworzenie i bądź miłościw mej prośbie. Jeszcze raz błagam, o Panie, przez wszystko to, co Ci jest miłe w niebie i na ziemi, wysłuchaj mej prośby.
Amen.www.milosciodpowiedzialnosc.prv.pl