Bądź błogosławiony nasz Panie...  Bądź błogosławiony nasz Panie i Boże.
Imię Twoje niech będzie błogosławione przez wieki wieków.
Tyś stworzył mężczyznę i kobietę,
aby jedno było oparciem dla drugiego,
aby dzieci rodziły się z ich miłości,
aby ich jedność była odbiciem jedności,
jaka jest między Twym Synem a Kościołem.
Razem prosimy Cię, tak jak uczył nas Jezus Chrystus,
o nasz chleb powszedni, pokarm dla ciała,
i o łaskę dla naszych dusz,
dla nas dwojga i dla naszych dzieci i dla dzieci naszych dzieci.
Zachowaj nas i strzeż w swojej Miłości.
Miej litość nad naszymi błędami i słabościami,
i natchnij nas tym samym
twoim przebaczeniem wobec innych.
Racz ulitować się nad nami,
błogęsław naszą miłość
i prowadź nas razem w dniach starości.

Amen.Autorzy nieznani z imienia