Modlitwa przed dialogiem małżeńskim  Jezu Chryste, Panie nasz i Zbawicielu!
W dzień przed męką modliłeś się za swoich uczniów:
sprawi Ojcze, aby byli jedno”.
To była modlitwa także i za nas,
za nasze małżeństwo i rodzinę.
Ty bowiem chcesz naszej jedności,
naszej autentycznej miłości agape.
Oto teraz zasiadamy do dialogu,
aby wypełnić Twoje gorące pragnienie.
Udziel nam, prosimy, światła i mądrości Twojego ducha.
Spraw, abyśmy umieli mówić o swoich uczuciach,
bez oskarżania czy obwiniania drugiej strony.
Pomóż nam, wzajemnie wysłuchać się i dobrze zrozumieć.
Daj nam odwagę podjęcia postanowień,
umacniających nasza miłość
i zbliżających nas do Ciebie,naszego Pana.
Spraw Jezu, abyśmy przez ten dialog stali się bardziej jedno.

Amen