Modlitwa małżonków  Panie, kochamy Cię i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie.
Nasz miłość czasem błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu.
Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj, kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość.
Tobie ofiarujemy nasz zapal, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania.
Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością.
We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca.
Tobie powierzamy naszą miłość.
Niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności.
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni.
Bądź z nami o Matko!
Boże dziękujemy Ci za szczęśliwe dni naszego małżeństwa.
Poranki, gdy budzimy się zadowoleni z siebie nawzajem, z naszej pracy, naszych dzieci, naszego domu i z siebie samych.
Dziękujemy Ci za czas, gdy rozmawiamy ze sobą, i za czas, gdy rozumiemy się bez słów, a nawet gestów.
Dziękujemy Ci za nasze domowe zacisze. Za nasz czas wolności, za wzajemne zaufanie.
Dziękujemy Ci za to, że nie musimy ograniczać i tłumić siebie nawzajem, że nauczyliśmy się szanować siebie tak, aby szanować innych.
Dziękujemy Ci, Boże, że pomimo burz w naszym małżeństwie osiągnęliśmy ten wymarzony brzeg.