Litania do Królowej Aniołów  Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami!
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Archaniołów
Królowo Księstw,
Królowo Zwierzchności,
Królowo Mocarstw,
Królowo Panowań,
Królowo Tronów,
Królowo Cherubinów,
Królowo Serafinów,
Królowo wszystkich Zastępów niebieskich,
Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego,
Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi,
Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem,
Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz zmarłych i nawracasz najzatwardzialszych grzeszników,
Królowo Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych,
Królowo Aniołów, wspomożycielko nasza w każdej potrzebie,
Królowo Aniołów, nie opuszczająca tych, którzy w Tobie pokładają zaufanie,
Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie,
Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana,
Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym Ciebie,
Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się Twojemu Synowi,
Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą Twój szkaplerz,
Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych,
Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jak ukochaną Córką,
Ty, którą Syn Boży czci jako swą Matkę Niepokalaną,
Ty, którą Duch Święty miłuje jako wierną Oblubienicę,
Ty, która przewodzisz Zastępom niebieskim,
Życie nasze,
Radości nasza,
Nadziejo nasza,
Nasza orędowniczko u Pana,
Ty, której nikt nie wzywa na próżno,
Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy,
Ty, która dokonałaś tak wiele cudów,
Ty, której kłaniają się aniołowie,
Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.
Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.
Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonałe posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.


Kapłan: Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, spraw, byśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy, pogrążeni w niedoli, wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana Naszego.Amen.