Desiderata  Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
I pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy
O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
Wysłuchaj innych nawet tępych i nieświadomych oni też mają swoją opowieść
Unikaj głośnych i napastliwych
Unikaj głośnych są udręką ducha
Niech twoje osiągnięcia zarówno jak i plany będą dla ciebie źródłem radości
Bądź ostrożny w interesach na świecie bowiem pełno oszustwa
Bądź sobą zwłaszcza nie udawaj uczucia
Ani też nie podchodź cynicznie do miłości bo ona jest wieczna jak trawa
Unikaj głośnych i napastliwych
Unikaj głośnych są udręką ducha
Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy masz prawo być tutaj
A więc żyj w zgodzie z Bogiem kimkolwiek On ci się wydaje
W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą
Przy całej swej złudności znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat