12 etapów autentycznego przebaczenia  1.Nie mścić się i nie pozwolić siebie obrażać.
2.Uznać swoje zranienie i swoje ubóstwo.
3.Podzielić się z kimś swym zranieniem.
4.Dobrze określić poniesioną stratę,
aby się z nią rozstać.
5.Zaakceptować swój gniew i chęć zemsty.
6.Przebaczyć sobie.
7.Zrozumieć swego winowajcę.
8.Odnaleźć w swym życiu sens obrazy.
9.Wiedzieć, że jest się godnym przebaczenia
i że już się przebaczenie otrzymało.
10.Nie chcieć przebaczyć za wszelką cenę.
11.Otworzyć się na łaskę przebaczenia.
12.Zdecydować, czy zerwać znajomość,
czy ją kontynuować.

Świętować swoje przebaczenie.


Jean Monbourquette OMI