Sam
Zamyślenia niedzielne "Chcę być dla Ciebie, Panie..." powstały z pragnienia zadumy nad Słowem Bożym. Każdy dzień w swoim zabieganiu nie pozwala nam na refleksję, na zamyślenie się nad tajemnicą Słowa. Dlatego przed laty, a dokładnie w 1994 r, będąc jeszcze studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, zainicjowałem audycje radiowe "Zamyślenia niedzielne - Chcę być dla Ciebie, Panie...", by ułatwić sobie i innym zabieganym w życiu ludziom zadumę nad Słowem Wszechmocnego. W latach 1994-1995 były one emitowane w Katolickim Radiu Płock, spotykając się z wielkim uznaniem wśród radiosłuchaczy.

W roku 2000 J.E. Ks. Biskup Prof. Stanisław Wielgus powierzył mi zadania duszpasterskie jako wikariusza w Parafii św. Tekli w Ciechanowie. Dzięki życzliwości wielu ludzi i zachęcie przede wszystkim Ks. dr. Krzysztofa Stępniaka (Dyrektora Katolickiego Radia Ciechanów), Pani Moniki Szyperskiej, Barbary Tokarskiej Wójciak, Marcina Dąbkowskiego (Pracowników Radia) wznowiłem z wielką ochotą i radością moje zamyślenia.

Nie ukrywam, że zrodziły się naprawdę pod wpływem Ducha Świętego, dlatego temu przynaglaniu nie mogę się oprzeć."...Duch wieje kędy chce..." tak też było i w moim przypadku. Swoją myślą ogarnął mnie całego. I daj Boże, by tak było.

Myśli moje przeplatane poezją ks. Jana Twardowskiego stają się dopełnieniem i przełożeniem,trochę może nieudolnym, pięknego Słowa Boga skierowanego do człowieka dzisiaj.

Niech ta refleksja przybliży Tobie Bracie i Siostro Naszego Stwórcę, Pana nieba i ziemi, Syna Jego ukochanego i Ducha Miłości, aby choć przez chwilę dane Ci było spotkać, Tę Jedyną Miłość, którą jest Jezus Chrystus... Spotkać i często do Niej powracać...

On Ciebie kocha Miłością wielką...
Niech Miłość będzie uwielbiona...

Obecnie nie jest to możliwe, by co tydzień uczestniczyć w zamyśleniach radiowych. Pomimo tego będę kontynuował moje zamyślenia, teraz już tylko na łamach strony internetowej. Zapraszam wszystkich do tej nietypowej zadumy. Kiedy piszę te modlitwy pragnę w nich ująć każdego, ale przede wszystkim to moje własne przeżycia, własne uczucia, własne emocje nad wysłuchanym Bożym Słowem.

Niech te moje nieudolne słowa pomogą otworzyć Ci, Drogi Radiosłuchaczu i Wędrowcze szlaków internetowych, głębię Boga. Głębię Słowa, które mówi do nas każdego dnia, które pragnie naszej reakcji, naszej pogłębionej przyjaźni z Bogiem. Duch Święty niech wspiera nas w odkrywaniu mocy i wielkiej miłości Boga Ojca i Syna Jezusa.

Otwórz Panie Swoje Serce na głos naszego wołania .


ks. Andrzej Zych   
Rekolekcje wielkopostne Tezeusz 2007